Onderwijs

 

De weg naar een integraal kindcentrum.  Steeds meer onderwijs en peuterspeelzaal- en opvangorganisaties zien in dat de hoogste ambities alleen gerealiseerd kunnen worden wanneer het niveau van samenwerken wordt geintensiveerd. Wanneer het kind zich op een gevarieerde wijze via leren en spelen kan ontwikkelen. Wanneer er sprake is van een rijke omgeving met afwisseling in aanbod. Wanneer er plekken worden gecreëerd waarin de juiste professional zijn kernkwaliteiten kan inzetten.

 
Anima-OM begeleidt u bij het proces van intensivering van de samenwerking. Dit door met de verschillende partijen te komen tot gezamenlijke visie. Door vanuit een quick scan te komen tot een concreet plan van aanpak. Met aandacht voor de team- en leiderschapsontwikkeling en ondersteunende systematiek.Met het formuleren van heldere doelen die in de organisatie geborgd kunnen worden. Zelfs bij het komen tot andere rechtsvormen waardoor de aandacht vooral weer gefocust wordt op het primaire proces. Aarzel niet maar vraag vrijblijvend een gesprek aan.
 

Human Resource Management. Maar ook door u te ondersteunen op het gebied van Human Resource Management waardoor het eindelijk zijn plek kan krijgen die het verdient. Mensen vanuit hun unieke kernkwaliteiten hun bijdrage laten leveren. Wij begeleiden u bij het formuleren van nieuwe uitgangspunten en doelen en deze vervolgens te vertalen en te implementeren.

 

Personal Coaching en begeleiding. Alle medewerkers vanaf het (top)management tot en met de uitvoering worden privé en in hun werkomgeving geconfronteerd met meer en minder complexe vraagstukken. Het niet oplossen hiervan of geen antwoorden kunnen vinden leidt tot stress in de werksituatie en uiteindelijk tot psychische klachten en ziekte. Door het probleemniveau te overstijgen bieden enkele gesprekken meestal al de benodigde ruimte om tot oplossingen en vooral innerlijke groei te komen. Groei van management en andere medewerkers betekent (kwalitatieve) groei van uw organisatie. Vind nieuwe waarden voor uw organisatie, verfris uw leiderschap door nieuwe inzichten en leid uw organisatie naar hogere kwaliteit.

 

Bel voor een vrijblijvend gesprek 06 53962650