Visie en missie

  

 

Ons leven kenmerkt zich door de verbinding die wij gemaakt hebben met de universele bron of intelligentie ook wel universeel bewustzijn genoemd. Door dit geheim te ontdekken zijn wij geworden wie wij zijn. Waarom is die verbinding zo wezenlijk?


Ons universum is al miljarden jaren in ontwikkeling. Bewustzijn is daarin de drijvende kracht. Wetenschapschappelijke theorieën leren ons dat alle materie is opgebouwd uit bewustzijn. De kracht en intelligentie hiervan gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven. Het duwt alles voorwaarts via een eindeloze dans van oorzaak en gevolg. Wat nieuw is, is dat mensen als bewuste wezens eveneens creëren. Wij spelen een wezenlijke rol in de ontwikkeling van onze planeet.  Maar let op! Het universum geeft je terug wat je erin stopt. Het is altijd en volkomen eerlijk. Als je een wortelzaadje in de grond stopt kan er geen bloemkool uitkomen! 
 
Wij staan nu aan het begin van een uitzonderlijke en uitermate opwindende nieuwe tijd. Dat komt omdat oorzaak en gevolg elkaar steeds sneller opvolgen. Het effect wordt beter zichtbaar. Daarbij is het een tijd waarin onze keuzes voor ons en onze samenleving bepalend worden. Gaan we op de huidige weg van afgescheidenheid door? Een weg die leidt tot angst, dualiteit, uitputting van bronnen en concurrentie. Of kiezen we voor de weg van eenheid met het universele bewustzijn en daarmee voor liefde, samen delen, harmonie en overvloed. Let wel, niets is voorbeschikt, als mens zijn we vrij om te kiezen. 
 
Wij zien het als onze taak om mensen en organisaties te verbinden met de universele bron. Dit doen we door mensen weer met zich zelf in contact te brengen en hun terug te brengen naar wie zij in werkelijkheid zijn, opgebouwd uit bewustzijn. Voor onderwijsorganisaties betekent dit daarboven dat zij hun ware doelen en ambities in overeenstemming moeten brengen met universele principes en van daaruit beleid te formuleren. Een beleid dat erop is gericht de talenten van kinderen te ontdekken en verder te ontwikkelen. Dat vraagt om een ambitieuze professionele omgeving waarin iedere medewerker en ieder kind wordt uitgedaagd om te leren. Waardoor eenieder kan worden wie hij/zij in potentie is.
  
 
 
“Alles is doordrongen van bewustzijn, alles is één”

 

Laatst aangepast (woensdag, 13 oktober 2010 20:30)